Suiti turās!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uzvedums „Suitu kāzas”

Suiti ir viena no krāšņākajām, savdabīgākajām un daudzveidīgākajām kultūras tradīcijām bagātākajām kopienām Latvijā un pasaulē. Kā apliecinājums tam ir Suitu kultūrtelpas iekļaušana UNESCO Pasaules Nemateriālās kultūras mantojuma, kam nepieciešama neatliekama glābšana, sarakstā 2009.gadā. Suitu kultūrtelpa ar tās daudzajām izpausmēm arī iekļauta Latvijas Kultūras kanonu sarakstā. Suitu kopiena vairāku gadsimtu garumā, mijiedarbojoties tautas ar reliģiskām tradīcijām, spējusi saglabāt šo unikālo kultūras mantojumu, kam līdzīga pasaulē nav.

Suitu kāzu tradīcijas ir, iespējams, visatpazīstamākā suitu kultūras mantojuma daļa. Pirmā Latvijā ieskaņotā mākslas filma “Dzimtene sauc. Kāzas Alsungā” (1935) ir tieši par suitu kāzu tēmu; suiti regulāri dažādos pasākumos ir rādījuši suitu kāzu uzvedumus, lielākie no tiem bijuši 20.gs. 70.gados, kad režisora Andreja Miglas vadībā iestudēja uzvedumu „Senās suitu kāzas” ar suitu dalību. Uzvedums piedzīvoja vairāk kā 50 izrāžu dažādās Latvijas pilsētās, tai skaitā vairākas izrādes Rīgā, Nacionālajā teātrī. Šim kopīgajam režisora un suitu veikumam bija paliekoša nozīme latviešu kultūrā, jo daudzos novados seno kāzu tradīcijas tobrīd bija jau pilnīgi izzudušas.

Biedrība Etniskās kultūras centrs „Suiti”” Latvijai simtgadē dāvina suitu kāzu uzvedumu, kurā režisora Jura Joneļa vadībā iesaistīti ap 50 vietējo dalībnieku, tai skaitā seši dziedošie, muzicējošie un dejojošie suitu kolektīvi: „Suitu sievas”, „Gudenieku suiti”, „Maģie suiti”, „Suitu dūdenieki”, „Suitu vīri” un VPDK „Suiti”. Dziedot, muzicējot un dejojot suiti izrādīs savas krāšņās tradīcijas, sākot no līgavas un līgavaiņa ģērbšanas līdz pat mičošanai.

Uzvedums „Suitu kāzas” tiks rādīts Līgo vakarā, 2018.gada 23.jūnijā Alsungā, Ziedulejas estrādē plkst.19.00, kā arī Rīgā, Latvijas Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā Kurzemes sētā 2018.gada 7.jūlijā plkst.12.00 - XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Folkloras dienā “Taisiet, tautas, augstas durvis!”.

Uzvedumu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Republikas Kultūras ministrija un Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novadu pašvaldības. Sīkāka informācija par uzvedumu mājas lapā www.suitunovads.lv.

Uz tikšanos suitu zemē un Rīgā!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Šo Suitu novada interneta portālu mēs uzsākām veidot, divu mērķu vadīti.  Pirmkārt, mēs gribējām padarīt viegli pieejamu informāciju par Suitu novadu, tā vēsturi un kultūru vienā vietā.  Un internets tam ir ļoti labs un ērts līdzeklis.  Suitu novads kultūrvēsturiski ir ļoti bagāts.  Te šodien tik daudz kas stāv nolikts plauktos, skapjos un citās grūti pieejamās vietās, kur tas nedod nekādu labumu nedz mums pašiem, nedz apkārtējai sabiedrībai.  Šīs mūsu bagātības ir jāfiksē un jāvelk ārā dienas gaismā.  Šķiet, esam uz pareizā ceļa, jo šī interneta lapa ir tikusi arī atzinīgi novērtēta, piešķirot tās veidotājiem Lielo folkloras balvu 2007. 

Otrs šīs lapas radīšanas iemesls ir Latvijā īstenotā administratīvi teritoriālā reforma, kuras gaitā nelielā katolisko suitu kopiena it tikusi sašķelta starp Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novadiem.  Mēs nevēlamies daudz.  Tikai to, lai arī turpmāk mēs varētu dzīvot savā vienotā novadā.   Mēs uzskatām, ka suitu pastāvēšanai nākotnē tas ir ļoti būtisks un svarīgs priekšnoteikums.  Mēs negribam pazust no šīs zemes, kļūstot pa kuldīdzniekiem un ventspilniekiem.  Mēs esam suiti, un gribam tādi palikt arī uz priekšu.  Un par to ir vērts cīnīties.  

Šajā portālā ir iespējams atrasta ļoti daudz informācijas gan par suitiem, viņu vēsturi, kultūru un tradīcijām.  Fotogaleriju sadaļā ir izveidojusies interesanta fotogrāfiju kolekcija.  Vēstures sadaļā esam uzsākuši ievietot senos baznīcas grāmatu reģistrus un citus vēstures pētniekiem noderīgus materiālus.  To visu pakāpeniski turpināsim papildināt.  Ceram, ka arī Jūs šeit atradīsiet ko interesantu un noderīgu. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Portāla atbalstītāji:

Šī interneta portāla izveide un attīstība ir bijusi iespējama pateicoties  tiem daudzajiem cilvēkiem, kas ir devuši savus materiālus, kas ir vadījuši informāciju datorā, kas ir ziedojuši naudu, laiku un darbu, lai šāds visaptverošs suitu kopienas portāls varētu pastāvēt.  Īpaši vēlamies pateikties mūsu institucionālajiem atbalstītājiem, tādiem kā:

           
      Valsts kultūrkapitāla fonds 

                

 

 

           

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

un

Kurzemes kultūras programma

------------------------------------------------------------------------------------------------

Pateicamies par atbalstu!

 

                                                      Grigorijs Rozentāls, 2007.g.