Izdrukāts no: http://www.suitunovads.lv/lv/suiti_turas//

Suiti turās!

 

 Šo Suitu novada interneta portālu mēs uzsākām veidot, divu mērķu vadīti.  Pirmkārt, mēs gribējām padarīt viegli pieejamu informāciju par Suitu novadu, tā vēsturi un kultūru vienā vietā.  Un internets tam ir ļoti labs un ērts līdzeklis.  Suitu novads kultūrvēsturiski ir ļoti bagāts.  Te šodien tik daudz kas stāv nolikts plauktos, skapjos un citās grūti pieejamās vietās, kur tas nedod nekādu labumu nedz mums pašiem, nedz apkārtējai sabiedrībai.  Šīs mūsu bagātības ir jāfiksē un jāvelk ārā dienas gaismā.  Šķiet, esam uz pareizā ceļa, jo šī interneta lapa ir tikusi arī atzinīgi novērtēta, piešķirot tās veidotājiem Lielo folkloras balvu 2007. 

Otrs šīs lapas radīšanas iemesls ir Latvijā īstenotā administratīvi teritoriālā reforma, kuras gaitā nelielā katolisko suitu kopiena it tikusi sašķelta starp Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novadiem.  Mēs nevēlamies daudz.  Tikai to, lai arī turpmāk mēs varētu dzīvot savā vienotā novadā.   Mēs uzskatām, ka suitu pastāvēšanai nākotnē tas ir ļoti būtisks un svarīgs priekšnoteikums.  Mēs negribam pazust no šīs zemes, kļūstot pa kuldīdzniekiem un ventspilniekiem.  Mēs esam suiti, un gribam tādi palikt arī uz priekšu.  Un par to ir vērts cīnīties.  

Šajā portālā ir iespējams atrasta ļoti daudz informācijas gan par suitiem, viņu vēsturi, kultūru un tradīcijām.  Fotogaleriju sadaļā ir izveidojusies interesanta fotogrāfiju kolekcija.  Vēstures sadaļā esam uzsākuši ievietot senos baznīcas grāmatu reģistrus un citus vēstures pētniekiem noderīgus materiālus.  To visu pakāpeniski turpināsim papildināt.  Ceram, ka arī Jūs šeit atradīsiet ko interesantu un noderīgu. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Portāla atbalstītāji:

Šī interneta portāla izveide un attīstība ir bijusi iespējama pateicoties  tiem daudzajiem cilvēkiem, kas ir devuši savus materiālus, kas ir vadījuši informāciju datorā, kas ir ziedojuši naudu, laiku un darbu, lai šāds visaptverošs suitu kopienas portāls varētu pastāvēt.  Īpaši vēlamies pateikties mūsu institucionālajiem atbalstītājiem, tādiem kā:

           
      Valsts kultūrkapitāla fonds 

                

 

 

           

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

un

Kurzemes kultūras programma

------------------------------------------------------------------------------------------------

Pateicamies par atbalstu!

 

                                                      Grigorijs Rozentāls, 2007.g.