Izdrukāts no: http://www.suitunovads.lv/lv/biedribas//

Biedrības

 

 Suitu novadā aktÄ«vi darbojas daudzas nevalstiskās organizācijas, visvairāk to ir Alsungā. Par biedrÄ«bu "Etniskās kultÅ«ras centrs "Suiti"" un "Suitu kultÅ«ras mantojums" darbÄ«bu vairāk varat uzzināt šajā mājas lapā.

 

AktÄ«vi darbojošÄs biedrÄ«bas Alsungā:

Biedrība "Etniskās kultūras centrs "Suiti""

Biedrība "Suitu kultūras mantojums"

Biedrība "Suitu amatnieki"

Biedrība "Alsungas keramika"

Biedrība "Suitunovads"

Biedrība "Ziedupīte"

 

AktÄ«vi darbojošÄs biedrÄ«bas JÅ«rkalnē:

Biedrība "Maģie suiti"

Biedrība "Vēju sēta"

Tūrisma biedrība "Jūrkalnes dzintarkrasts"