Izdrukāts no: http://www.suitunovads.lv/lv/biedribas/biedriba_etniskas_kulturas_centrs_suiti/darbiba_2013gada/

Biedrības darbība 2013.gadā