Biedrības darbība 2016.gadā

 

Prezentācija par biedrības darbību 2016.gadā: skatīt šeit

Biedrība lepojas ar pirmo goda biedri Janīnu Kursīti-Pakuli!

 

 
 

 

 

   2016.gadā ar biedrības goda biedres Janīnas Kursītes-Pakules gādību biedrība apgūs valsts budžeta mērķdotāciju "Suitu kultūrtelpai" 10 000 EUR apmērā, kas, tāpat kā pagājušajā gadā, tiks izlietota divu speciālistu - projektu vadītājas (Dace Martinova) un sabiedrisko attiecību vadītājas (Māra Rozentāle) piesaistei. Mērķdotācijas apguvei biedrība ir noslēgusi deleģēšanas līgumu ar Alsungas novada domi.

 2016.gadā biedrība plāno īstenot virkni projektu un pasākumu, piesaistot finansējumu no dažādiem fondiem. Vairāk - sadaļās "Projekti 2016.gadā" un "Pasākumi 2016.gadā".