Pasākumi 2016.gadā

 

 

Izstāde "Suiti. Deja. Vēstures mirkļi" ceļo pa suitu zemi un Latviju!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izstāde Suiti. Deja. Vēstures mirkļi. kuplina Ogres svētkus un Latvijas deju kolektīvu vadītaju semināra Radošā vasara programmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izstāde "Suitu cimdu pūrs"

 

18.februārī Alsungas kultūras namā tika atklāta izstāde "Suitu cimdu pūrs".  Kopā izstādē bija apskatāmi vairāk kā 100 pāri krāšņu cimdu suitu rakstos. Paldies par pašdarinātiem un mantotiem cimdiem, kuri tika atnesti uz izstādi, Dacei Cīrulei, Mārītei Kreičmanei, Dzintaram Lejam, Ilzei Preisai, Ausmai Ķēdei, Rozālijai Brūderei, Dacei Martinovai, Anitai Raģelei, Inesei Gūtmanei, Zaigai Vanagai, Valdai Zingbergai un Ingai Šēnai-Laizānei! Tāpat izstādē bija apskatāmi arī cimdi no Suitu mantojuma krātuves. 

Pēc izstādes atklāšanas rokdarbnieki un visi interesenti pie tējas tases dalījās zināšanās par adīto cimdu vēsturi un dažādajiem rakstiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrības pilnsapulce

 

 

 

 

 

 

 

   

18.martā Jūrkalnes bibliotēkā notika biedrības EKC "Suiti" biedru pilnsapulce. Kā jau ierasts -  sirsnīga atkalredzēšanās maģiem, dižiem un krētainiem suitiem, lai atskatītos uz 2015.gadā paveikto un pagodinātu kopienai nozīmīgus cilvēkus.

 

Šogad par biedrības GODA BIEDRI izvirzīta prof.Janīna Kursīte - Pakule, bet GODA RAKSTUS par ieguldījumu suitu kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā Latvijā un pasaulē saņēma Marija Steimane (Ručs), Ināra Kolmane, Norie Tsuruta, Dzintars Leja un Skaidrīte Nagliņa. Visu šo suitu patriotu veikums pēdējo gadu laikā ir augsti vērtējams un nozīmīgs suitu kopienai.

 

Īpaši liels paldies Jūrkalnes bibliotēkas vadītājai Ligitai Kalniņai par viesmīlību, svētku atmosfēru un gardo cienastu. Protams, paldies arī biedriem, kas, spītējot putenim, ieradās un pagodināja ar savu klātbūtni. Jo tikai jūsu atbalsts un labie vārdi ir dzinulis arvien vairāk darīt un radīt, lai Suitu kultūrtelpa dzīvotu. Suiti  bija, ir un būs! Paldies!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Suitu audējas pieredzes apmaiņas braucienā pie kolēģiem Saldū un Tukumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maizes svētki 2016

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jau par tradīciju kļuvusi biedrības Etniskās kultūras centrs “Suiti” rīkotie Suitu Maizes svētki. Šoreiz Maizes svētki veltīti mājās ceptiem cepumiem. Saimnieces tika aicinātas piedalīties gan ar sev mīļiem, gan pēc vecmāmiņas receptēm, gan mūsdienīgām receptēm ceptiem cepumiem. Jāsaka, ka interese par cepumiem un vēlme pacienāt ar savu cepumu šķirni bija gan no suitu saimniecēm, gan no blakus novada. Šoreiz degustēšanai savus cepumus bija atnesušas 10 saimnieces, kopumā ap 20 dažādiem cepumiem. Galdā tika celti arī mājās darinātie Dzintara Lejas un Augusta Raģeļa vīni. Gandarījuma sajūta ir liela, jo satikšanās prieks, cienāšanās, dalīšanās pieredzē un atziņās, dziesmas un danči ir tas, kas šodien pietrūkst visvairāk.
 

Šoreiz Suitu Maizes svētki izskanējuši plašāk -  TV Skrundas veidotajā raidījumā LATVIJAS GARŠA izgaršo Alsungas cepumus.
 

Raidījums skatāms vietnē: https://www.youtube.com/watch?v=9u6TqtzSWqQ&feature=share
 

Paldies  Alsungas kultūras namam un saimniecēm par atsaucību un sadarbību!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korejiešu vizīte

9.maijā biedrībā “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” viesojās delegācija no Korejas Republikas – Valsts Kultūras mantojuma aģentūras pārstāvji. Viņu vizītes mērķis Latvijā bija iepazīt Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma atbalsta pasākumu sistēmu un regulējošos normatīvos aktus, īpaši pievēršoties UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma Neatliekami glābjamo vērtību sarakstā iekļautajām vērtībām. Biedrības telpās viņus ar Latvijas pieredzi Nemateriālā kultūras mantojuma jomā iepazīstināja UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, Latvijas Nacionālā kultūras centra un Kultūras ministrijas pārstāvji. Biedrības pārstāvji Dace Martinova, Māra Rozentāle un Grigorijs Rozentāls savukārt dalījās ar suitu pieredzi UNESCO nominācijas pieteikuma sagatavošanā un paveiktajā kopš Suitu kultūrtelpas iekļaušanas UNESCO sarakstā. Tāpat viesiem bija iespēja paviesoties Alsungas muzejā un pilī, kā arī baudīt suitu mielastu Spēlmaņu krogā.

 

Biedrības prezentācija šeit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setu-suitu tradīciju skoliņa 2016

Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” no 2016.gada 25. līdz 30.jūlijam Alsungā, Jūrkalnē un Gudeniekos noorganizējusi jau trešo Setu – suitu bērnu tradīciju skoliņu.
Seti ir suitu draugi no Igaunijas dienvidaustrumiem, ar kuriem suitus vieno daudzu gadu draudzība un kopīgi projekti. Setu tradicionālās dziedāšanas veids Leelo, tāpat kā Suitu kultūrtelpa, iekļauts UNESCO Nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā.
Jūrkalnē bērni mācījās cept maizi Lastovsku ģimenes ceptuvē Bērziņos, pēc tam Taiga Reķe Jūrkalnes tautas namā dalījās sklandraušu cepšanas gudrībās. Nākamajā dienā Alsungā jaunieši apskatīja apkārtni, piedalījās nodarbībās keramikas darbnīcā un austuvē, iepazinās ar suitu tautastērpu (tajā tika ieģērbti setu jaunieši), kā arī folkloras kopas “Suitiņi” Guntas Matēvičas vadībā mācījās rotaļas un dančus.
Trešā bija setu diena – ciemiņi mācīja savas dziesmas, rotaļas un dančus, kā arī parādīja nelielu ludziņu pēc pasakas motīviem. Pēcpusdienā bija pārgājiens gar jūras krastu ar pikniku pie ugunskura, bet pēc tam – danču un filmu vakars. Piektdien skoliņas dalībnieki viesojās Basos, kur apskatītas interesantākās vietas, bet vakarā Jūrkalnē visiem vajadzēja likt eksāmenu par šeit apgūto. Katram pasniegts sertifikāts, protams, bija arī tradicionālais kliņģeris. Setu delegācijā ieradās 17 jauniešu ar skolotājām, bet no suitu puses piedalījās 14 jauniešu. Jaunieši saziņai izmantojuši galvenokārt angļu valodu, bet pieaugušie – krievu. Abas puses apguvušas arī daudz vārdu viena otras valodā. Setiem vislabāk patika jūra, jo viņu novads atrodas dziļi iekšzemē.
Tradīciju skoliņu bija iespējams īstenot, pateicoties Ventspils novada pašvaldības piešķirtajam finansējumam, kā arī ziedojumam no Korejas delegācijas, kas nesen viesojās Alsungā, lai izzinātu suitu pieredzi ceļā uz iekļaušanu UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suitu kultūrtelpas nozīme Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā

 2016. gada 17. augustā Latvijas Nacionālajā Bibliotēkā notika pasākums “Suitu kultūrtelpas nozīme Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā”, kura laikā Latvijas Republikas Kultūras ministrija kultūras ministre Dace Melbārde, Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ģenerālsekretāra p.i. Baiba Moļņika, Alsungas novads domes priekšsēdētājs Aivars Sokolovskis, Kuldīgas Novada Dome priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Ventspils novada pašvaldība priekšsēdētājs Aivars Mucenieks un Biedrība "Etniskās kultūras centrs "Suiti"" valdes priekšsēdētāja Dace Martinova parakstīja nodomu protokolu par sadarbību suitu kultūrtelpas saglabāšanā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suitu dūdenieku dalība Starptautiskā dūdu festivālā Strakonicē

 

Pateicoties biedrības, Alsungas un Kuldīgas novada pašvaldību atbalstam, Suitu dūdenieki kopā ar kopu "Abra" piedalījās XXII starptautiskajā dūdu festivālā Strakonicē Čehijā. Vairāku dienu garumā mūsu dūdenieki godam pārstāvēja suitus un Latviju, iepazīstinot festivāla dalībniekus ar bagāto suitu un Latvijas dziesmu un danču pūru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svētā Miķeļa svētki Alsungā

 

Šogad svētku ietvaros Miķeļtirgus laikā biedrības vadītāja Dace Martinova organizēja radošo darbnīcu bērniem un ne tikai bērniem - visiem interesentiem bija iespēja izkrāsot rakstainos suitu cimdus un zeķes, salikt suitu karoga puzli, pārbaudīt savas zināšanas par un ap suitu novadu, un vēl daudz interesantu nodarbju. Apmeklētāju interese bija patiešām liela. Zinošākajiem tika arī balvas.