ERASMUS+ projekts stāstniecības jomā: "One voice, many stories: storytelling as a vehicle for social inclusion and active citizenship".

 

Biedrība "Suitu kultūras mantojums" (SKM) sākusi īstenot jaunu Erasmus+ programmas Stratēģisko partnerību projektu "One voice, many stories: storytelling as a vehicle for social inclusion and active citizenship".

 

Projekta partneri ir pieaugušo izglītības organizācijas no Īrijas, Slovākijas, Zviedrijas un Spānijas. Projekta galvenās aktivitātes divu gadu garumā plānotas projekta partneru mācību vizītes projekta dalībvalstīs ar mērķi iepazīt labās prakses piemērus un metodoloģiju stāstniecības jomā katrā valstī un organizācijā.

 

Papildus projektā taps arī izglītojoši informatīvi materiāli mērķgrupām. Biedrības finansējums projektā 21980 euro.

 

Projektu pilnā apmērā finansē Eiropas Komisijas Erasmus+ programma.