Biedrība Suitu kultūras mantojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrība Suitu kultūras mantojums ir dibināta 2013.gadā.

Tajā apvienojušies biedri, kuriem ir svarīgi saglabāt suitu kultūras mantojuma vēsturiskās vērtības. Tādēļ biedrības darbības pamatmērķi ir:
• Sekmēt suitu kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti, restaurāciju un saglabāt to nākamajām paaudzēm;
• Veicināt tūrisma aktivitātes un kultūras mantojuma pieejamību plašākam sabiedrības lokam;
• Nodrošināt sabiedrībai pieejamu informāciju par suitu kultūras un mākslas pieminekļu vērtībām un to nozīmi suitu kultūrvidē;
• Veicināt sabiedrības, tai skaitā, bērnu un jauniešu, līdzdalību kultūras mantojuma saglabāšanā;
• Veicināt mūžizglītības aktivitātes.

Biedrības reģistrētā adrese:

"Dīķenieki", Alsungas novads,
LV – 3306

Reģistrācijas numurs: 40008217647 

E-pasts: skm.biedriba@gmail.com

 

Biedrības valde:

 

Valdes priekšsēdētāja Kristīne Vasiļevska-Stepanova, m.29555637

Valdes locekle Māra Rozentāle, m.29452767

Valdes loceklis Juris Lipsnis, m.26151541

 

Biedrība uzsāka darbību 2014.gadā, organizējot dažādus pasākumus un realizējot projektus.