Izdrukāts no: http://www.suitunovads.lv/lv/biedribas/biedriba_suitu_kulturas_mantojums/pasakumi_suitu_kulturtelpas_stiprinasanas_un_popularizesanas_pasakumu_nodrosinasanai/

Aktivitātes 2020.gadā

 

 Biedrība “Suitu kultūras mantojums” īstenojusi Latvijas Nacionālā kultūras centra, Alsungas novada domes un biedrības “Suitu kultūras mantojums” līdzfinansētu projektu "Pasākumi suitu kultūrtelpas stiprināšanas un popularizēšanas pasākumu nodrošināšanai":
- Pasākumu tradicionālo dūdu spēles veicināšanai suitos īstenošanas rezultātā tika apmācīti jaunie dūdu spēles interesenti, kurus mācīja viena no Baltijas valstu vadošajām ekspertēm un pasniedzējām Leanne Barbo.
Dūdu un bungu grupas "Auļi" vadītājs, komponists un skaņu ierakstu speciālists Kaspars Bārbals kopā ar kolēģiem no grupas “Auļi” iepazīstināja suitu dūdeniekus ar tautas melodiju izmantošanu mūsdienu mūzikā, deva iespēju izmēģināt spēkus jaunradē, kā arī atklāja veidus, kā veidot kopīgus priekšnesumus ar citiem tautas mūzikas instrumentiem. 29.augustā “Sapņotavā” notika arī "Auļu" mūziķu un “Suitu dūdenieku” saspēle un koncerts. Biedrība arī iegādājās divas dūdas no meistara Eduarda Klints. Dūdu aktivitāšu koordinators projektā Juris Lipsnis.

Attēlā: "Suitu dūdenieki" un "Auļi" pēc koncerta "Sapņotavā"


- Kristīnes Vasiļevskas-Stepanovas vadībā tika izdota grāmatiņa "Suiti" 5-12 g. vecuma bērniem (un ne tikai bērniem) - lasīšanai, mīklu minēšanai, spēļu spēlēšanai, krāsošanai, tajā iekļauta suitu vēsture, dzīvesstāsti, fotogrāfijas utt. Grāmatiņu var iegādāties pie Kristīnes Vasiļevskas-Stepanovas (m.29555637) un Māras Rozentāles (m.29452767), kā arī Alsungas vietējās tirdzniecības vietās.
- Latviešu-suitu vārdnīcas satura izstrāde un publicēšana mājas lapā www.suitunovads.lv Grigorija Rozentāla vadībā, sadarbībā ar vietējiem suitiem - dialekta zinātājiem Ilgu Leimani, Lidiju Jansoni, Mariju Steimani, Terēziju Megni un Juri Lipsni - veicinās strauji izzūdošā suitu dialekta saglabāšanu un lietošanas veicināšanu.
Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums projektā 8412 euro, Alsungas novada domes līdzfinansējums 569,66 euro. Projekta vadītāja Māra Rozentāle