Izdrukāts no: http://www.suitunovads.lv/lv/biedribas/biedriba_suitu_kulturas_mantojums/pirmais_latvijas_dudenieku_saiets_suitos/

PIRMAIS LATVIJAS DŪDENIEKU SAIETS SUITOS

 26. un 27. maijā suitu novadā notika Pirmais Latvijas dÅ«denieku saiets suitos.


Saietu rÄ«koja biedrÄ«ba Suitu kultÅ«ras mantojums un tas  notika ar Valsts KultÅ«rkapitāla fonda un Alsungas novada domes atbalstu. Saieta mērÄ·is bija popularizēt tradicionālo dÅ«du spēli, satuvināt šÄ« instrumenta spēles entuziastus no visas valsts, rosināt radošo sadarbÄ«bu, kā arÄ« iepazÄ«stināt plašÄku sabiedrÄ«bu ar suitu kultÅ«ras mantojumu.

Saieta dalÄ«bniekiem bija iespēja iepazÄ«ties vienam ar otru, pārrunāt aktualitātes, uzklausÄ«t divu dÅ«du izgatavotāju pieredzes stāstus, kā arÄ« gÅ«t ieskatu bagātajā suitu muzikālās folkloras mantojumā, jo tika organizētas vairākas kopÄ«gas uzstāšanās.

 Vienlaikus ar dÅ«denieku saietu Alsungā notika pavasara festivāls Lebediks, kura laikā tiek godināts suitu rausis jeb sklandrausis, un dÅ«denieku uzstāšanās papildināja festivāla programmu.

Tika arÄ« godināta pagājušÄ gadsimta sākuma zināmāko suitu dÅ«denieku Pētera Šeflera un DÅ«denieku Jāņa (Jāņa Ceiņa) piemiņa, tostarp piemiņas plāksnes piestiprināšana pie zvanu torņa Pantu kapsētā, kur atdusas P.Šeflers.

Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzfinansējums projektam 1200 eur.
 

 Projekta vadÄ«tājs: kopas "Suitu dÅ«denieki" vadÄ«tājs Juris Lipsnis (epasts jurissuits@gmail.com, m. 26151541)