Izdrukāts no: http://www.suitunovads.lv/lv/biedribas/biedriba_suitu_kulturas_mantojums/pirmas_suitu_amatu_dienas_noslegusas/

Pirmās Suitu amatu dienas aizvadītas

 

Pirmās Suitu amatu dienas veiksmīgi noslēgušās!
 
31.jūlijā Alsungā tika noorganizētas 12 suitu amatu darbnīcas, savukārt 1.augustā Suitu tirgus laikā - Amatu dienu dalībnieku darbu izstāde.
 
 
 
 
 
Papildus tika izveidots paliekošs koka vides objekts - Anniņa un Miķelītis, lai priecētu suitus un viesus uz laukuma pie Rijas.
 
Dalībnieki priecīgi, apmeklētāji arī, un visi ceram, ka Suitu amatu dienas kļūs par ikgadēju tradīciju, darbnīcu vadītājiem jau gatavas idejas nākošajam gadam!
Milzīgs paldies darbnīcu vadītājiem un viņu palīgiem par savu prasmju tālāknodošanu un suitu kultūras vērtību popularizēšanu - Laila Puķīte, Inga Šēna-Laizāne un ansamblim "Suitu sievas", Kristīnei Vizbulei un Gitai Zanribai, Dacei Tunnei, Anitai Legzdiņai, Skaidritei Nagliņai un biedrībai "Suitu amatnieki", Laurai Vilciņai un Jurim Reinholdam, Andrim Vasiļevskim, Ilonai un Guntim Niedoliņiem, Taigai Reķei, Ingum Antonovičam un VPDK "Jūrkalne", Jurim Lipsnim un kopai "Suitu dūdenieki". Paldies pārējiem palīgiem - biedrības biedriem un ģimenes locekļiem!
 
Projekts īstenots ar VKKF Kurzemes kultūras programmas, Alsungas novada domes un biedrības "Suitu kultūras mantojums" finansiālu atbalstu.