Izdrukāts no: http://www.suitunovads.lv/lv/burdona_festivals/burdona_festivals_2010/

Burdona festivāls 2010

 

2010.gada 22. -23.maijā ar koncertiem Alsungā, Basos un JÅ«rkalnē norisinājās 3.Starptautiskais burdona festivāls, kas bija skanÄ«gu koncertu piepildÄ«ts.

3.Starptautiskā burdona festivāla laikā norisinājās pieci koncerti – RÄ«ta koncerts Biržu muižas parkā, Dienas koncerts JÅ«rkalnē Sv. Jāzepa Romas katoļu baznÄ«cā un Dižgabalkalnā Alsungā, Dižkoncerts Alsungas pils pagalmā.

Svētdienā, 23.maijā, festivāla noslēguma koncerts norisinājās Sv.Miķeļa Romas katoļu baznīcā Alsungā.

Festivāla programmā tika iekļauts Maija dziedājums pie krusta ar nolÅ«ku parādÄ«t plašÄkai sabiedrÄ«bai suitos atdzimušo katolisko tradÄ«ciju. Suitu zemē, tāpat kā citviet Latvijā, visu maija mēnesi notiek dziedājumi pie krustiem, viensētās vai krustcelēs par godu Svētajai Jaunavai Marijai. Šoreiz festivāla dalÄ«bnieki pulcējās LipšÅ†u Ä£imenes mājās Alsungas novada "Sileniekos", lai vienotos kopējā lÅ«gšanu dziedājumā.

 

3.Starptautiskā burdona festivāla tēma bija  „ Pavasara rotāšanās” .

 

Festivālā piedalÄ«jās pieci pašmāju kolektÄ«vi- Alsungas etnogrāfiskais ansamblis „Suitu sievas”, Gudenieku etnogrāfiskais ansamblis „Gudenieku suiti”, JÅ«rkalnes etnogrāfiskais ansamblis „MaÄ£ie suiti”, Alsungas vidusskolas folkloras kopa „Suitiņi” un Basu pamatskolas folkloras kopa „Krētainie suiti”. Ārvalstu viesi no Igaunijas:  trÄ«s setu kopienas kolektÄ«vi.

Un viesis no Francijas Patric Erard , kurš dziedāja un spēlēja ļoti savdabÄ«gu mÅ«zikas instrumentu -ratu liru.

 Festivālā piedalÄ«jās arÄ« viduskurzemes un lejaskurzemes etnogrāfiskie ansambļi un folkloras kopas ”Bārta”,, ”Otaņķi”, ”NÄ«ca”, ”Vēlava”, ”Atštaukas”, ”Baļķi”, ”Saknes”,Kazdangas un Rucavas folkloras kopas, kuri kopā ar pašmāju kolektÄ«viem tika vērtēti kā ikgadējā kolektÄ«vu skatē.

SalÄ«dzinājumā ar diviem iepriekšÄ“jiem burdona festivāliem, šis izcēlās ar visniecÄ«gāko budžetu, kas kopsummā bija 1840 LVL, no tā 340 LVL piešÄ·Ä«ra VKKF ārvalstu viesu uzņemšanai, bet 500 LVL katra  suitus pārstāvošÄ pašvaldÄ«ba.