Izdrukāts no: http://www.suitunovads.lv/lv/gramatas_un_publikacijas//

Grāmatas un publikācijas

 

Jāatzīst, ka par Suitu novadu nav daudz grāmatu un pētījumu.  Starp tām, kas par mums ir uzrakstītas, unikāls ir Pētera Upenieka vēsturiskais romāns "Balandnieki".  Daudzās grāmatās esam pieminēti.  Līdz šim mums neko nav izdevies atrast par suitiem svešvalodās.  Tomēr gan jau ar laiku arī šī lieta tiks izlabota.  Daļu no šīm grāmatām esam šeit nosaukuši, lai interesentiem būtu vieglāk tās atrast.  Zem šīs sadaļas ir izlasāma arī virkne dažādu laiku publikāciju, kas katra šo to mums pastāsta par Suitu novadu, tā vēsturi un cilvēkiem.  Lai jauka lasīšana!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grāmatas

"Suitu identitāte", rakstu krājums Janīnas Kursītes redakcijā, "LU akadēmiskais apgāds", Rīgā 2005. g., 175 lpp.

"Suitijā", V.Kalme, I.Leimane, L.Jansone, Latvijas Skolotāju korporācija, Rīga 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Suitu dzīvesstāsti un ēdieni", Dz.Sondore, "Madris", Rīga 2011, 192 lpp.

           
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Balandnieki", priestera Pētera Upenieka atmiņu zīmējumi, "Madris", Rīgā 2005. g., 760 lpp. 

"Dziesminiece Veronika Porziņģe", Dace Nasteviča, "Preses nams", Rīgā 1999. g., 312 lpp.

"Gudenieku tautiskās dziedāšanas tradīcijas", Skaidrīte Daugule, "Preses nams", Rīgā 1994. g., 14 lpp.

"Suitu pūrs", sastādījis Ervins Vēveris, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, "Avots", Rīgā 1991. g., 160 lpp.

"Senās suitu kāzas un ķekatas", J. Šperliņš prof. P. Šmita redakcijā, "Latviešu folkloras krātuve", Rīgā 1937.g., 161 lpp.

"Latvju raksti" 1. sējums, Alšvanga, M. Siliņš, Rīga 1931. g., 1.-56. lpp.

"Novadu tērpi" II daļa, Kuldīga, Ventspils, Alsunga, Elga Kivicka un Adolfs Karnups, "Latvijas lauksaimniecības kamera", Jelgavā 1938. g., 36 lpp.

"Latviešu tautas tērpi, raksti, izšūšana", Maruta Grasmane, apgāds "Rasa ABC", Rīga 2002, 290 lpp.

"Latviešu tautas tērpi, II Kurzeme", Zīle Bremze, Velta Rozenberga, Ilze Ziņģīte, "Jāņa sēta", Rīga 1997, 398 lpp. 

"Kurzemes viduslaiku pilis", G. Erdmanis, "Zinātne", Rīga 1989, 160 lpp.

"Kurzemes baroka tēlniecība", Elita Grosmane, "Jumava", Rīga 2002, 288. lpp.

"Ko spēlēja sendienās", I. Priedīte, "Zinātne", Rīga 1983, 119 lpp.