Izglītība Suitu novadā

 

Senākā informācija par skolu Alšvangā ir no 1567. gada, kas to padara par vecāko zināmo izglītības iestādi Kuldīgas rajonā.  Tomēr pēc 1634. gada rakstiska informācija par tās darbību vairs nav atrodama. 

Pēc garāka pārrāvuma skolu darbība Suitu novadā atsākas ar 1822. gadu, kad Biržu muižas īpašnieks atvēl Biržu pagastam zemi un kokmateriālus skolas ēkas celtniecībai.  Alšvangas skola darbu uzsāk 1859. gadā.  Tai seko Fēliksberga (Jūrkalne) 1875. gadā un Gudenieki 1883. gadā.  Laikā no 1871. līdz 1902. gadam Fēliksbergā darbojās arī jūras skola.  

Šobrīd novadā ir Alsungas vidusskola, Jūrkalnes pamatskola beidza darbību 2016.gadā, bet Basu pamatskola - 2017.gadā.  Alsungas vidusskolas ēkas celtniecība tika pabeigta 1986. gadā.   Pirmsskolas izglītību nodrošina Alsungas pirmsskolas izglītības iestāde "Miķelītis".  Bērnudārza ēka tika uzbūvēta 1979. gadā.  Alsungā kopš 1977. gada darbojas mūzikas skola.