Izdrukāts no: http://www.suitunovads.lv/lv/kulturas_mantojums//

Suitu kultūras mantojums

Kopš atgriešanās katoļticÄ«bā 1632. gadā, suiti ir ieguvuši savu Ä«pašu katolisku identitāti, ar kuru viņi lepojas arÄ« šodien.  Vēlākajos gadsimtos, pašizolējoties no apkārtējiem luterāņu apvidiem, šajā kompaktajā Kurzemes katoļu salā ir izveidojusies un lielā mērā lÄ«dz mÅ«su dienām saglabājusies Latvijā unikāla, ļoti bagāta tradicionālā kultÅ«rvide.  Visā Latvijā nav otra tāda veidojuma.  Suitu novada bagātā nemateriālā kultÅ«ra 2009. gadā tika iekļauta UNESCO pasaules nemateriālās kultÅ«ras sarakstā, kam ir nepieciešama steidzama glābšana.   

Tālākajās nodaļās mēs esam mēģinājuši kaut nedaudz piepacelt to garamantu lādes vāku, kura glabā šeit radÄ«tās bagātÄ«bas.  Gan suitu, gan Latvijas, gan visas Eiropas un pat pasaules nozÄ«mes kultÅ«ras bagātÄ«bas, kuras izpaužas dziesmās, dejās, tērpos, valodā, tradÄ«cijās, ticējumos, nostāstos, mÄ«klās, rotaļās, ēdienos, vietvārdos, aizsargzÄ«mēs un daudz, daudz kur citur.