Bērnu folkloras kopas

 

Suitu novadā darbojas divas bērnu folkloras kopas:

Alsungas vidusskolas folkloras kopa "Suitiņi"

Kopa dibināta 1985. gadā.  "Suitiņos" darbojas Alsungas vidusskolas audzēkņi no 1. līdz 12. klasei.  Pamatā dzied dziesmas, kas pierakstītas Alsungā, Jūrkalnē un Gudeniekos.  Skolēni apgūst burdona dziedājuma dažādus paveidus.  Kopā darbojas arī rotaļnieku grupa, kura apgūst Alsungas un citu novadu rotaļas un dančus.  "Suitiņi" aktīvi piedalās gan vietējos, gan valsts mēroga folkloras pasākumos.  Kopa ir etnogrāfiskā ansambļa "Suiti sievas" tradīciju pārmantotāja.

Folkloras kopu vada Gunta Matēviča (tel:  29918207).

Basu pamatskolas folkloras kopa "Krētainie suiti"

Kopa darbojas kopš 2002. gada.  "Krētainie suiti" papildus burdona dziedāšanai ir atjaunojuši suitu tradicionālo muzicēšanu, izmantojot plašu tautas mūzikas instrumentu klāstu.  Piedalījušies festivālos Baltica, burdona festivālos un "Pulkā eimu, pulkā teku".  "Krētainie suiti" ir etnogrāfiskā ansambļa "Gudenieku suiti" tradīciju pārmantotāji.  

Folkloras kopu vada Iveta Akeldama (tel. Basu pamatskolā:  63352231).