Izdrukāts no: http://www.suitunovads.lv/lv/kulturas_mantojums/ansamblji_kolektivi/bernu_folkloras_kopas/

Bērnu folkloras kopas

Suitu novadā darbojas divas bērnu folkloras kopas:

Alsungas vidusskolas folkloras kopa "Suitiņi"

Kopa dibināta 1985. gadā.  "Suitiņos" darbojas Alsungas vidusskolas audzēkņi no 1. lÄ«dz 12. klasei.  Pamatā dzied dziesmas, kas pierakstÄ«tas Alsungā, JÅ«rkalnē un Gudeniekos.  Skolēni apgÅ«st burdona dziedājuma dažādus paveidus.  Kopā darbojas arÄ« rotaļnieku grupa, kura apgÅ«st Alsungas un citu novadu rotaļas un dančus.  "Suitiņi" aktÄ«vi piedalās gan vietējos, gan valsts mēroga folkloras pasākumos.  Kopa ir etnogrāfiskā ansambļa "Suiti sievas" tradÄ«ciju pārmantotāja.

Folkloras kopu vada Gunta Matēviča (tel:  29918207).

Basu pamatskolas folkloras kopa "Krētainie suiti"

Kopa darbojas kopš 2002. gada.  "Krētainie suiti" papildus burdona dziedāšanai ir atjaunojuši suitu tradicionālo muzicēšanu, izmantojot plašu tautas mÅ«zikas instrumentu klāstu.  PiedalÄ«jušies festivālos Baltica, burdona festivālos un "Pulkā eimu, pulkā teku".  "Krētainie suiti" ir etnogrāfiskā ansambļa "Gudenieku suiti" tradÄ«ciju pārmantotāji.  

Folkloras kopu vada Iveta Akeldama (tel. Basu pamatskolā:  63352231).