Gudenieku suiti

 

Etnogrāfiskais ansamblis ir dibināts 1965. gadā.  Tas ir pārmantojis burdona dziedāšanas tradīciju no vecajiem dziedātājiem, kuri savu dziedāšanas māku un tradīciju zināšanas, Rīgas skolotāju institūta direktora Luda Bērziņa rosināti un atbalstīti, Rīgas publikai apliecināja jau 1924. gadā. 

Ansamblī ir dziedātāji ar lielu stāžu.  Teicēja Rozālija Rudzīte un locītāja Emīlija Kantiķe ansamblī dzied kopš tā pirmssākumiem - 1965. gada, kad Lidija Jansone izveidoja etnogrāfisko ansambli "Gudenieku suiti", tādējādi neļaujot pārtrūkt Gudenieku un Basu pagastos saglabātajām tautas dziedāšanas tradīcijām.  Basu pamatskolas folkloras kopa "Krētainie suiti" ir Gudenieku suitu tradīciju mantinieki. 

1984. gadā dziedātāji piedalījušies Krievijas Komponistu savienības rīkotajā Starptautiskajā folkloras festivālā, kur guvuši lielu atzinību un godalgoti ar braucienu uz Grieķiju. 

1987. gadā "Gudenieku suiti" ir līdzdarbojušies divu latviešu filmu tapšanā - "Dzīvīte" un "Cerību lauki". 

1999. gadā ansamblis filmējās režisora Viestura Kairiša filmā "Kāzas".

"Gudenieku suiti" kopj kāzu tradīcijas tuvā un tālā apkaimē.  Jāņu svinēšanas tradīcijas izrādītas arī ārvalstīs - Portugālē izstādes "Expo - 2000" laikā un Zviedrijā, Stokholmas latviešu Jāņu sarīkojumā 2000. gadā. 

2002. gadā kopā ar Alsungas un Jūrkalnes suitiem ansamblis ir piedalījies brīvdabas uzvedumā "Suitu kāzas".  Dziedātājas ir bijušas neiztrūkstošas starptautiskā folkloras festivāla "Baltica" dalībnieces gan Latvijā, gan Igaunijā. 

Ansambļa vadītāja ir Lidija Jansone (tel:  26010239).