Izdrukāts no: http://www.suitunovads.lv/lv/kulturas_mantojums/ansamblji_kolektivi/gudenieku_suiti/

Gudenieku suiti

Etnogrāfiskais ansamblis ir dibināts 1965. gadā.  Tas ir pārmantojis burdona dziedāšanas tradÄ«ciju no vecajiem dziedātājiem, kuri savu dziedāšanas māku un tradÄ«ciju zināšanas, RÄ«gas skolotāju institÅ«ta direktora Luda Bērziņa rosināti un atbalstÄ«ti, RÄ«gas publikai apliecināja jau 1924. gadā. 

AnsamblÄ« ir dziedātāji ar lielu stāžu.  Teicēja Rozālija RudzÄ«te un locÄ«tāja EmÄ«lija KantiÄ·e ansamblÄ« dzied kopš tā pirmssākumiem - 1965. gada, kad Lidija Jansone izveidoja etnogrāfisko ansambli "Gudenieku suiti", tādējādi neļaujot pārtrÅ«kt Gudenieku un Basu pagastos saglabātajām tautas dziedāšanas tradÄ«cijām.  Basu pamatskolas folkloras kopa "Krētainie suiti" ir Gudenieku suitu tradÄ«ciju mantinieki. 

1984. gadā dziedātāji piedalÄ«jušies Krievijas Komponistu savienÄ«bas rÄ«kotajā Starptautiskajā folkloras festivālā, kur guvuši lielu atzinÄ«bu un godalgoti ar braucienu uz GrieÄ·iju. 

1987. gadā "Gudenieku suiti" ir lÄ«dzdarbojušies divu latviešu filmu tapšanā - "DzÄ«vÄ«te" un "CerÄ«bu lauki". 

1999. gadā ansamblis filmējās režisora Viestura Kairiša filmā "Kāzas".

"Gudenieku suiti" kopj kāzu tradÄ«cijas tuvā un tālā apkaimē.  Jāņu svinēšanas tradÄ«cijas izrādÄ«tas arÄ« ārvalstÄ«s - Portugālē izstādes "Expo - 2000" laikā un Zviedrijā, Stokholmas latviešu Jāņu sarÄ«kojumā 2000. gadā. 

2002. gadā kopā ar Alsungas un JÅ«rkalnes suitiem ansamblis ir piedalÄ«jies brÄ«vdabas uzvedumā "Suitu kāzas".  Dziedātājas ir bijušas neiztrÅ«kstošas starptautiskā folkloras festivāla "Baltica" dalÄ«bnieces gan Latvijā, gan Igaunijā. 

Ansambļa vadÄ«tāja ir Lidija Jansone (tel:  26010239).