Suitu kultūras mantojums

 

Kopš atgriešanās katoļticībā 1632. gadā, suiti ir ieguvuši savu īpašu katolisku identitāti, ar kuru viņi lepojas arī šodien.  Vēlākajos gadsimtos, pašizolējoties no apkārtējiem luterāņu apvidiem, šajā kompaktajā Kurzemes katoļu salā ir izveidojusies un lielā mērā līdz mūsu dienām saglabājusies Latvijā unikāla, ļoti bagāta tradicionālā kultūrvide.  Visā Latvijā nav otra tāda veidojuma.  Suitu novada bagātā nemateriālā kultūra 2009. gadā tika iekļauta UNESCO pasaules nemateriālās kultūras sarakstā, kam ir nepieciešama steidzama glābšana.   

Tālākajās nodaļās mēs esam mēģinājuši kaut nedaudz piepacelt to garamantu lādes vāku, kura glabā šeit radītās bagātības.  Gan suitu, gan Latvijas, gan visas Eiropas un pat pasaules nozīmes kultūras bagātības, kuras izpaužas dziesmās, dejās, tērpos, valodā, tradīcijās, ticējumos, nostāstos, mīklās, rotaļās, ēdienos, vietvārdos, aizsargzīmēs un daudz, daudz kur citur.