Notis

Nu tas lācis apgāzts, kā būtu teikusi mana omamma. Ļoti daudzus gadus atpakaļ sāku vākt vienkopus vienā konkrētā teritorijā – suitos pierakstītās dziesmas un tekstus, lai Alsungas Suitu sievām būtu ko dziedāt un dziedāt. Gan jau nopublicētās, gan folkloras krātuvē glabātās, gan pašas pierakstītās. Un ne tikai dziesmas. Arī dančus, instrumentālos meldiņus, rotaļas un vēl daudz, daudz materiālu, kas saistījās ar šo novadu.

Nav pierādāms, ka kāds no meldiņiem būtu arī suitos sacerēts. Tikai dziedot un godā turot materiāls ir saglabājies. Šajā pasaulē neviena tautas dziesma nevienam nepieder. Citur jau izsenis aizmirstas, daudzas no šīm šai pusē vēl dzied. Un tieši tāpēc arī suiti tās sauc par savējām. Daudz līdzīgu ir arī citviet Latvijā, tāpēc unikālas ir nevis dziesmas un ziņģes, bet gan tas, ka tik ilgi un daudz dziedātas.

Apkopotais materiāls noderēs gan dziedātājiem, gan ansambļiem, gan pētniekiem. Ja Dievs dos, kādubrīd tās arī šajā lapā skanēs.

Dzied nu!

Dace Nasteviča

Šī mājas lapas sadaļa tapusi EST-LAT programmas pārrobežu sadarbības projekta "Supporting the Renaissance of Seto and Suiti Ethnic Cultures" ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Latvijas valsts un Alsungas novada domes finansiālu atbalstu.  Šeit ir pavisam atrodamas 1146 nošu lapas ar suitu kopienā pierakstītu muzikālo materiālu.  Šī unikālā krātuve tagad ir arī Jūsu rīcībā.  Veiksmi nošu meklējumos!
 

Cūkas ganot Matīsiņam
Kategorija: Dziesmas
Teicējs: Marija Steimane
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: D.Nasteviča Drukāt
Čigāns bija mans tēviņis
Kategorija: Dziesmas
Teicējs: Marija Cīrule
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: A.Krūmiņš Drukāt
Daudz dzīvas rozes
Kategorija: Dziesmas
Teicējs: Augusts Lācis
Pierakstīšanas vieta: Jūrkalne
Pierakstītājs: V.Bendorfs Drukāt
Daugaviņa putodama
Kategorija: Dziesmas
Teicējs: Marija Lūse
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: D.Nasteviča Drukāt
Dārtiņa pa dārzu staigā
Kategorija: Dziesmas
Teicējs: Veronika Porziņģe
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: A.Krūmiņš Drukāt
Dārtiņa pa dārzu staigā
Kategorija: Dziesmas
Teicējs: Veronika Porziņģe
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: D.Nasteviča Drukāt
Deg sveces
Kategorija: Dziesmas
Teicējs: Anna Gulbe
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: A.Krūmiņš Drukāt
Dēls apjēma līgaviņu
Kategorija: Dziesmas
Teicējs: Barba Grundmane
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: A.Krūmiņš Drukāt
Dēļ manis nesērojies
Kategorija: Instrumentālie meldiņi
Teicējs: Emīlija Mazure
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: D.Nasteviča Drukāt
Dievs, līdz man izdienēti
Kategorija: Dziesmas
Teicējs: Krists Lācs
Pierakstīšanas vieta: Jūrkalne
Pierakstītājs: Em. Melngailis Drukāt
Div baloži peļķē dzēra
Kategorija: Dziesmas
Teicējs: Augusts Lācis
Pierakstīšanas vieta: Jūrkalne
Pierakstītājs: V.Bendorfs Drukāt
Div baloži pelcā dzēra
Kategorija: Dziesmas
Teicējs: Krists Lācs
Pierakstīšanas vieta: Jūrkalne
Pierakstītājs: Em. Melngailis Drukāt