Notis

Nu tas lācis apgāzts, kā būtu teikusi mana omamma. Ļoti daudzus gadus atpakaļ sāku vākt vienkopus vienā konkrētā teritorijā – suitos pierakstītās dziesmas un tekstus, lai Alsungas Suitu sievām būtu ko dziedāt un dziedāt. Gan jau nopublicētās, gan folkloras krātuvē glabātās, gan pašas pierakstītās. Un ne tikai dziesmas. Arī dančus, instrumentālos meldiņus, rotaļas un vēl daudz, daudz materiālu, kas saistījās ar šo novadu.

Nav pierādāms, ka kāds no meldiņiem būtu arī suitos sacerēts. Tikai dziedot un godā turot materiāls ir saglabājies. Šajā pasaulē neviena tautas dziesma nevienam nepieder. Citur jau izsenis aizmirstas, daudzas no šīm šai pusē vēl dzied. Un tieši tāpēc arī suiti tās sauc par savējām. Daudz līdzīgu ir arī citviet Latvijā, tāpēc unikālas ir nevis dziesmas un ziņģes, bet gan tas, ka tik ilgi un daudz dziedātas.

Apkopotais materiāls noderēs gan dziedātājiem, gan ansambļiem, gan pētniekiem. Ja Dievs dos, kādubrīd tās arī šajā lapā skanēs.

Dzied nu!

Dace Nasteviča

Šī mājas lapas sadaļa tapusi EST-LAT programmas pārrobežu sadarbības projekta "Supporting the Renaissance of Seto and Suiti Ethnic Cultures" ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Latvijas valsts un Alsungas novada domes finansiālu atbalstu.  Šeit ir pavisam atrodamas 1146 nošu lapas ar suitu kopienā pierakstītu muzikālo materiālu.  Šī unikālā krātuve tagad ir arī Jūsu rīcībā.  Veiksmi nošu meklējumos!
 

Polka
Kategorija: Danči
Teicējs: Augusts Lācis
Pierakstīšanas vieta: Jūrkalne
Pierakstītājs: V.Bendorfs Drukāt
Polka
Kategorija: Danči
Teicējs: Nikolajs Heņķis
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: Em. Melngailis Drukāt
Saulīte
Kategorija: Danči
Teicējs: Jānis Straubergs
Pierakstīšanas vieta: Jūrkalne
Pierakstītājs: A.Čepeļevska Drukāt
Sēdi ratu pakaļā
Kategorija: Danči
Teicējs: Nikolajs Heņķis
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: D.Nasteviča Drukāt
Sena balles deja
Kategorija: Danči
Teicējs: Anna Porziņģe
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: I.Leimane Drukāt
Siveniņdancis
Kategorija: Danči
Teicējs: Krists Lācs
Pierakstīšanas vieta: Jūrkalne
Pierakstītājs: Em. Melngailis Drukāt
Sīkais dancis
Kategorija: Danči
Teicējs: Pēteris Korāts
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: Em. Melngailis Drukāt
Sīkā gatvju deja
Kategorija: Danči
Teicējs: Pēteris Korāts
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: A.Krūmiņš Drukāt
Skaludancis
Kategorija: Danči
Teicējs: Pēteris Korāts
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: Em. Melngailis Drukāt
Skalu dancis
Kategorija: Danči
Teicējs: Pēteris Korāts
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: J.Rinka un J.Ošs Drukāt
Šleifers
Kategorija: Danči
Teicējs: Nikolajs Heņķis
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: Em. Melngailis Drukāt
Suns sita bungas
Kategorija: Danči
Teicējs: Jānis Poriķis
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: A.Krūmiņš Drukāt