Notis

Nu tas lācis apgāzts, kā būtu teikusi mana omamma. Ļoti daudzus gadus atpakaļ sāku vākt vienkopus vienā konkrētā teritorijā – suitos pierakstītās dziesmas un tekstus, lai Alsungas Suitu sievām būtu ko dziedāt un dziedāt. Gan jau nopublicētās, gan folkloras krātuvē glabātās, gan pašas pierakstītās. Un ne tikai dziesmas. Arī dančus, instrumentālos meldiņus, rotaļas un vēl daudz, daudz materiālu, kas saistījās ar šo novadu.

Nav pierādāms, ka kāds no meldiņiem būtu arī suitos sacerēts. Tikai dziedot un godā turot materiāls ir saglabājies. Šajā pasaulē neviena tautas dziesma nevienam nepieder. Citur jau izsenis aizmirstas, daudzas no šīm šai pusē vēl dzied. Un tieši tāpēc arī suiti tās sauc par savējām. Daudz līdzīgu ir arī citviet Latvijā, tāpēc unikālas ir nevis dziesmas un ziņģes, bet gan tas, ka tik ilgi un daudz dziedātas.

Apkopotais materiāls noderēs gan dziedātājiem, gan ansambļiem, gan pētniekiem. Ja Dievs dos, kādubrīd tās arī šajā lapā skanēs.

Dzied nu!

Dace Nasteviča

Šī mājas lapas sadaļa tapusi EST-LAT programmas pārrobežu sadarbības projekta "Supporting the Renaissance of Seto and Suiti Ethnic Cultures" ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Latvijas valsts un Alsungas novada domes finansiālu atbalstu.  Šeit ir pavisam atrodamas 1146 nošu lapas ar suitu kopienā pierakstītu muzikālo materiālu.  Šī unikālā krātuve tagad ir arī Jūsu rīcībā.  Veiksmi nošu meklējumos!
 

Trakā ventspilniece
Kategorija: Danči
Teicējs: Pēteris Korāts
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: A.Krūmiņš Drukāt
Trakā ventspilniece
Kategorija: Danči
Teicējs: Uzvedums Suitu kāzas
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: D.Nasteviča Drukāt
Vadždancis
Kategorija: Danči
Teicējs: Pēteris Korāts
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: Em. Melngailis Drukāt
Valsis
Kategorija: Danči
Teicējs: Nezināms
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: D.Nasteviča Drukāt
Valsis
Kategorija: Danči
Teicējs: Nezināms
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: D.Nasteviča Drukāt
Vectēva polka
Kategorija: Danči
Teicējs: Pēteris Korāts
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: A.Krūmiņš Drukāt
Vinier Vil polka
Kategorija: Danči
Teicējs: Augusts Lācis
Pierakstīšanas vieta: Jūrkalne
Pierakstītājs: V.Bendorfs Drukāt
Ai, dieviņi, augsti saule
Kategorija: Burdons
Teicējs: Margrieta Dūdiņa
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: J.Miklavičs Drukāt
Ai, ganiņi
Kategorija: Burdons
Teicējs: Nezināms
Pierakstīšanas vieta: Gudeniekos
Pierakstītājs: Jurjānu Andrejs Drukāt
Apdziedāšanās
Kategorija: Burdons
Teicējs: Rozālija Rudzīte
Pierakstīšanas vieta: Gudeniekos
Pierakstītājs: D.Nasteviča Drukāt
Apdziedāšanās dziesma
Kategorija: Burdons
Teicējs: Nezināms
Pierakstīšanas vieta: Gudeniekos
Pierakstītājs: Jurjānu Andrejs Drukāt
Ābelīte Dievu lūdza
Kategorija: Burdons
Teicējs: Augusts Lācis
Pierakstīšanas vieta: Jūrkalne
Pierakstītājs: V.Bendorfs Drukāt