Notis

Nu tas lācis apgāzts, kā būtu teikusi mana omamma. Ļoti daudzus gadus atpakaļ sāku vākt vienkopus vienā konkrētā teritorijā – suitos pierakstītās dziesmas un tekstus, lai Alsungas Suitu sievām būtu ko dziedāt un dziedāt. Gan jau nopublicētās, gan folkloras krātuvē glabātās, gan pašas pierakstītās. Un ne tikai dziesmas. Arī dančus, instrumentālos meldiņus, rotaļas un vēl daudz, daudz materiālu, kas saistījās ar šo novadu.

Nav pierādāms, ka kāds no meldiņiem būtu arī suitos sacerēts. Tikai dziedot un godā turot materiāls ir saglabājies. Šajā pasaulē neviena tautas dziesma nevienam nepieder. Citur jau izsenis aizmirstas, daudzas no šīm šai pusē vēl dzied. Un tieši tāpēc arī suiti tās sauc par savējām. Daudz līdzīgu ir arī citviet Latvijā, tāpēc unikālas ir nevis dziesmas un ziņģes, bet gan tas, ka tik ilgi un daudz dziedātas.

Apkopotais materiāls noderēs gan dziedātājiem, gan ansambļiem, gan pētniekiem. Ja Dievs dos, kādubrīd tās arī šajā lapā skanēs.

Dzied nu!

Dace Nasteviča

Šī mājas lapas sadaļa tapusi EST-LAT programmas pārrobežu sadarbības projekta "Supporting the Renaissance of Seto and Suiti Ethnic Cultures" ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Latvijas valsts un Alsungas novada domes finansiālu atbalstu.  Šeit ir pavisam atrodamas 1146 nošu lapas ar suitu kopienā pierakstītu muzikālo materiālu.  Šī unikālā krātuve tagad ir arī Jūsu rīcībā.  Veiksmi nošu meklējumos!
 

Ābelīte Dievu lūdza
Kategorija: Burdons
Teicējs: Marija Lāce
Pierakstīšanas vieta: Jūrkalne
Pierakstītājs: V.Bendorfs Drukāt
Balti gulbi satupuši
Kategorija: Burdons
Teicējs: Raikstiņu Baba
Pierakstīšanas vieta: Basos
Pierakstītājs: Em. Melngailis Drukāt
Bez ceļa nākušas
Kategorija: Burdons
Teicējs: Barbara Lāce
Pierakstīšanas vieta: Jūrkalne
Pierakstītājs: Em. Melngailis Drukāt
Bez ceļa nākušas
Kategorija: Burdons
Teicējs: Barbara Lāce
Pierakstīšanas vieta: Jūrkalne
Pierakstītājs: Em. Melngailis Drukāt
Brauc, kundziņi
Kategorija: Burdons
Teicējs: Lize Cērmanis
Pierakstīšanas vieta: Basos
Pierakstītājs: Em. Melngailis Drukāt
Brālīt, tava līgaviņa
Kategorija: Burdons
Teicējs: Anna Zavicka
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: L.Galeniece Drukāt
Burdona meldija
Kategorija: Burdons
Teicējs: Raikstiņu Baba
Pierakstīšanas vieta: Basos
Pierakstītājs: Em. Melngailis Drukāt
Cērt jel, dieveri
Kategorija: Burdons
Teicējs: Kate Brūders
Pierakstīšanas vieta: Basos
Pierakstītājs: Em. Melngailis Drukāt
Ciemiņame cūka zude
Kategorija: Burdons
Teicējs: Kata Lācs
Pierakstīšanas vieta: Jūrkalne
Pierakstītājs: Em. Melngailis Drukāt
Dej, eglīte, lec, eglīte
Kategorija: Burdons
Teicējs: Anna Grasmane
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: J.Krauksts Drukāt
Dižajis vedējis
Kategorija: Burdons
Teicējs: Mazlovsku Ķērsta
Pierakstīšanas vieta: Klostere
Pierakstītājs: Em. Melngailis Drukāt
Dzied, māsiņa, tu pret mani
Kategorija: Burdons
Teicējs: Margrieta Dūdiņa
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: J.Miklavičs Drukāt