Notis

Nu tas lācis apgāzts, kā būtu teikusi mana omamma. Ļoti daudzus gadus atpakaļ sāku vākt vienkopus vienā konkrētā teritorijā – suitos pierakstītās dziesmas un tekstus, lai Alsungas Suitu sievām būtu ko dziedāt un dziedāt. Gan jau nopublicētās, gan folkloras krātuvē glabātās, gan pašas pierakstītās. Un ne tikai dziesmas. Arī dančus, instrumentālos meldiņus, rotaļas un vēl daudz, daudz materiālu, kas saistījās ar šo novadu.

Nav pierādāms, ka kāds no meldiņiem būtu arī suitos sacerēts. Tikai dziedot un godā turot materiāls ir saglabājies. Šajā pasaulē neviena tautas dziesma nevienam nepieder. Citur jau izsenis aizmirstas, daudzas no šīm šai pusē vēl dzied. Un tieši tāpēc arī suiti tās sauc par savējām. Daudz līdzīgu ir arī citviet Latvijā, tāpēc unikālas ir nevis dziesmas un ziņģes, bet gan tas, ka tik ilgi un daudz dziedātas.

Apkopotais materiāls noderēs gan dziedātājiem, gan ansambļiem, gan pētniekiem. Ja Dievs dos, kādubrīd tās arī šajā lapā skanēs.

Dzied nu!

Dace Nasteviča

Šī mājas lapas sadaļa tapusi EST-LAT programmas pārrobežu sadarbības projekta "Supporting the Renaissance of Seto and Suiti Ethnic Cultures" ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Latvijas valsts un Alsungas novada domes finansiālu atbalstu.  Šeit ir pavisam atrodamas 1146 nošu lapas ar suitu kopienā pierakstītu muzikālo materiālu.  Šī unikālā krātuve tagad ir arī Jūsu rīcībā.  Veiksmi nošu meklējumos!
 

Ej, saulīte
Kategorija: Burdons
Teicējs: Kate Brūklis
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: A.Salaks Drukāt
Es bij meita
Kategorija: Burdons
Teicējs: Anna Priedoliņš
Pierakstīšanas vieta: Jūrkalne
Pierakstītājs: Em. Melngailis Drukāt
Es dzierdēju
Kategorija: Burdons
Teicējs: Augusts Lācis
Pierakstīšanas vieta: Jūrkalne
Pierakstītājs: V.Bendorfs Drukāt
Es varēju sadziedāti
Kategorija: Burdons
Teicējs: Pēteris Korāts
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: Em. Melngailis Drukāt
Es visu viesiņu gaidītāja
Kategorija: Burdons
Teicējs: Lize Cērmanis
Pierakstīšanas vieta: Basos
Pierakstītājs: Em. Melngailis Drukāt
Ēd, ēd, Andrej
Kategorija: Burdons
Teicējs: Augusts Lācis
Pierakstīšanas vieta: Jūrkalne
Pierakstītājs: V.Bendorfs Drukāt
Ēd, ēd, Līzīte
Kategorija: Burdons
Teicējs: Margrieta Dūdiņa
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: J.Miklavičs Drukāt
Ēdat, govis, poru zāli
Kategorija: Burdons
Teicējs: Nikolajs Heņķis
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: Em. Melngailis Drukāt
Ganiņš gana
Kategorija: Burdons
Teicējs: Baba Rudovica
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: A.Krūmiņš Drukāt
Ganiņš gana
Kategorija: Burdons
Teicējs: Baba Rudovica
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: A.Krūmiņš Drukāt
Ganu dziesma
Kategorija: Burdons
Teicējs: Nezināms
Pierakstīšanas vieta: Gudeniekos
Pierakstītājs: Jurjānu Andrejs Drukāt
Gauši brauca vedējiņi
Kategorija: Burdons
Teicējs: Kata Lācs
Pierakstīšanas vieta: Jūrkalne
Pierakstītājs: Em. Melngailis Drukāt