Notis

Nu tas lācis apgāzts, kā būtu teikusi mana omamma. Ļoti daudzus gadus atpakaļ sāku vākt vienkopus vienā konkrētā teritorijā – suitos pierakstītās dziesmas un tekstus, lai Alsungas Suitu sievām būtu ko dziedāt un dziedāt. Gan jau nopublicētās, gan folkloras krātuvē glabātās, gan pašas pierakstītās. Un ne tikai dziesmas. Arī dančus, instrumentālos meldiņus, rotaļas un vēl daudz, daudz materiālu, kas saistījās ar šo novadu.

Nav pierādāms, ka kāds no meldiņiem būtu arī suitos sacerēts. Tikai dziedot un godā turot materiāls ir saglabājies. Šajā pasaulē neviena tautas dziesma nevienam nepieder. Citur jau izsenis aizmirstas, daudzas no šīm šai pusē vēl dzied. Un tieši tāpēc arī suiti tās sauc par savējām. Daudz līdzīgu ir arī citviet Latvijā, tāpēc unikālas ir nevis dziesmas un ziņģes, bet gan tas, ka tik ilgi un daudz dziedātas.

Apkopotais materiāls noderēs gan dziedātājiem, gan ansambļiem, gan pētniekiem. Ja Dievs dos, kādubrīd tās arī šajā lapā skanēs.

Dzied nu!

Dace Nasteviča

Šī mājas lapas sadaļa tapusi EST-LAT programmas pārrobežu sadarbības projekta "Supporting the Renaissance of Seto and Suiti Ethnic Cultures" ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Latvijas valsts un Alsungas novada domes finansiālu atbalstu.  Šeit ir pavisam atrodamas 1146 nošu lapas ar suitu kopienā pierakstītu muzikālo materiālu.  Šī unikālā krātuve tagad ir arī Jūsu rīcībā.  Veiksmi nošu meklējumos!
 

Kālab manas sīkas rozes
Kategorija: Burdons
Teicējs: Nikolajs Heņķis
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: Em. Melngailis Drukāt
Kāzu balss
Kategorija: Burdons
Teicējs: Pēteris Korāts
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: Em. Melngailis Drukāt
Ko lieliesi tu, puisīti
Kategorija: Burdons
Teicējs: Gudenieku suiti
Pierakstīšanas vieta: Gudeniekos
Pierakstītājs: M.Boiko Drukāt
Ko mēs laba pārnesāmi
Kategorija: Burdons
Teicējs: Raikstiņu Baba
Pierakstīšanas vieta: Basos
Pierakstītājs: Em. Melngailis Drukāt
Ko pūta, ko krāca
Kategorija: Burdons
Teicējs: Marija Pīkša
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: A.Krūmiņš Drukāt
Ko tie mani cāļi lasa
Kategorija: Burdons
Teicējs: Mazlovsku Ķērsta
Pierakstīšanas vieta: Klostere
Pierakstītājs: Em. Melngailis Drukāt
Ko tie mani cāļi lasa
Kategorija: Burdons
Teicējs: Mazlovsku Ķērsta
Pierakstīšanas vieta: Klostere
Pierakstītājs: Em. Melngailis Drukāt
Ko zinu gaidīt
Kategorija: Burdons
Teicējs: Ieva Strelēviča
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: A.Krūmiņš Drukāt
Ko zinu gaidīt
Kategorija: Burdons
Teicējs: Katrīna Pinkule
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: A.Salaks Drukāt
Ko zinu gaidīt
Kategorija: Burdons
Teicējs: Margrieta Pinkule
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: Em. Melngailis Drukāt
Ko zinu gaidīt
Kategorija: Burdons
Teicējs: Kata Lācs
Pierakstīšanas vieta: Jūrkalne
Pierakstītājs: Em. Melngailis Drukāt
Līgodama upe nesa
Kategorija: Burdons
Teicējs: Pēteris Korāts
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: Em. Melngailis Drukāt