Notis

Nu tas lācis apgāzts, kā būtu teikusi mana omamma. Ļoti daudzus gadus atpakaļ sāku vākt vienkopus vienā konkrētā teritorijā – suitos pierakstītās dziesmas un tekstus, lai Alsungas Suitu sievām būtu ko dziedāt un dziedāt. Gan jau nopublicētās, gan folkloras krātuvē glabātās, gan pašas pierakstītās. Un ne tikai dziesmas. Arī dančus, instrumentālos meldiņus, rotaļas un vēl daudz, daudz materiālu, kas saistījās ar šo novadu.

Nav pierādāms, ka kāds no meldiņiem būtu arī suitos sacerēts. Tikai dziedot un godā turot materiāls ir saglabājies. Šajā pasaulē neviena tautas dziesma nevienam nepieder. Citur jau izsenis aizmirstas, daudzas no šīm šai pusē vēl dzied. Un tieši tāpēc arī suiti tās sauc par savējām. Daudz līdzīgu ir arī citviet Latvijā, tāpēc unikālas ir nevis dziesmas un ziņģes, bet gan tas, ka tik ilgi un daudz dziedātas.

Apkopotais materiāls noderēs gan dziedātājiem, gan ansambļiem, gan pētniekiem. Ja Dievs dos, kādubrīd tās arī šajā lapā skanēs.

Dzied nu!

Dace Nasteviča

Šī mājas lapas sadaļa tapusi EST-LAT programmas pārrobežu sadarbības projekta "Supporting the Renaissance of Seto and Suiti Ethnic Cultures" ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Latvijas valsts un Alsungas novada domes finansiālu atbalstu.  Šeit ir pavisam atrodamas 1146 nošu lapas ar suitu kopienā pierakstītu muzikālo materiālu.  Šī unikālā krātuve tagad ir arī Jūsu rīcībā.  Veiksmi nošu meklējumos!
 

Cāļi teka pulciņāje
Kategorija: Dziesmas
Teicējs: Pēteris Korāts
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: Em. Melngailis Drukāt
Cecīlija, mana brūte
Kategorija: Dziesmas
Teicējs: Emīlija Mazure
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: D.Nasteviča Drukāt
Cekulaina zīle dzied
Kategorija: Dziesmas
Teicējs: Ilga Leimane
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: D.Nasteviča Drukāt
Ceļ mani pār Daugavu
Kategorija: Dziesmas
Teicējs: Veronika Porziņģe
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: D.Nasteviča Drukāt
Ciema meitas žēli rauda
Kategorija: Dziesmas
Teicējs: Veronika Porziņģe
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: D.Nasteviča Drukāt
Ciema meitas žēli rauda
Kategorija: Dziesmas
Teicējs: Veronika Porziņģe
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: A.Krūmiņš Drukāt
Ciemiņame cūka zuda
Kategorija: Dziesmas
Teicējs: Antonija Kalēja
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: D.Nasteviča Drukāt
Cik bēdīgi tie tēvs un māt
Kategorija: Dziesmas
Teicējs: Katrīna Ļipinska
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: A.Krūmiņš Drukāt
Citiem bija labas sievas
Kategorija: Dziesmas
Teicējs: Lize Cērmanis
Pierakstīšanas vieta: Basos
Pierakstītājs: Em. Melngailis Drukāt
Cīruls augstu gaisā
Kategorija: Dziesmas
Teicējs: Emīlija Mazure
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: D.Nasteviča Drukāt
Cīrulīti, cīrulīti
Kategorija: Dziesmas
Teicējs: Marija Lāce
Pierakstīšanas vieta: Jūrkalne
Pierakstītājs: V.Bendorfs Drukāt
Cūkas ganot Matīsiņam
Kategorija: Dziesmas
Teicējs: Marija Lūse
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: D.Nasteviča Drukāt