Notis

Nu tas lācis apgāzts, kā būtu teikusi mana omamma. Ļoti daudzus gadus atpakaļ sāku vākt vienkopus vienā konkrētā teritorijā – suitos pierakstītās dziesmas un tekstus, lai Alsungas Suitu sievām būtu ko dziedāt un dziedāt. Gan jau nopublicētās, gan folkloras krātuvē glabātās, gan pašas pierakstītās. Un ne tikai dziesmas. Arī dančus, instrumentālos meldiņus, rotaļas un vēl daudz, daudz materiālu, kas saistījās ar šo novadu.

Nav pierādāms, ka kāds no meldiņiem būtu arī suitos sacerēts. Tikai dziedot un godā turot materiāls ir saglabājies. Šajā pasaulē neviena tautas dziesma nevienam nepieder. Citur jau izsenis aizmirstas, daudzas no šīm šai pusē vēl dzied. Un tieši tāpēc arī suiti tās sauc par savējām. Daudz līdzīgu ir arī citviet Latvijā, tāpēc unikālas ir nevis dziesmas un ziņģes, bet gan tas, ka tik ilgi un daudz dziedātas.

Apkopotais materiāls noderēs gan dziedātājiem, gan ansambļiem, gan pētniekiem. Ja Dievs dos, kādubrīd tās arī šajā lapā skanēs.

Dzied nu!

Dace Nasteviča

Šī mājas lapas sadaļa tapusi EST-LAT programmas pārrobežu sadarbības projekta "Supporting the Renaissance of Seto and Suiti Ethnic Cultures" ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Latvijas valsts un Alsungas novada domes finansiālu atbalstu.  Šeit ir pavisam atrodamas 1146 nošu lapas ar suitu kopienā pierakstītu muzikālo materiālu.  Šī unikālā krātuve tagad ir arī Jūsu rīcībā.  Veiksmi nošu meklējumos!
 

Kad es pie kundziņ dienēju
Kategorija: Rotaļas
Teicējs: Marija Lāce
Pierakstīšanas vieta: Jūrkalne
Pierakstītājs: D.Nasteviča Drukāt
Kaut būdiņ man būt
Kategorija: Rotaļas
Teicējs: Alsungas Suitu sievas
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: D.Nasteviča Drukāt
Kaut būdiņ man būt
Kategorija: Rotaļas
Teicējs: Ilga Leimane
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: D.Nasteviča Drukāt
Krauklīts sēž ozolā
Kategorija: Rotaļas
Teicējs: Veronika Porziņģe
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: A.Krūmiņš Drukāt
Kumeliņi, kumeliņi
Kategorija: Rotaļas
Teicējs: Made Veckāja
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: A.Krūmiņš Drukāt
Kupla liepa uzaugus
Kategorija: Rotaļas
Teicējs: Veronika Porziņģe
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: A.Krūmiņš Drukāt
Kupla liepa
Kategorija: Rotaļas
Teicējs: Veronika Porziņģe
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: D.Nasteviča Drukāt
Kupla liepa uzaugus
Kategorija: Rotaļas
Teicējs: Made Veckāja
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: A.Krūmiņš Drukāt
Kupla liepa uzaugus
Kategorija: Rotaļas
Teicējs: Jūrkalnes Maģie suiti
Pierakstīšanas vieta: Jūrkalne
Pierakstītājs: D.Nasteviča Drukāt
Kur tie vīri
Kategorija: Rotaļas
Teicējs: Nezināms
Pierakstīšanas vieta: Nezināms
Pierakstītājs: D.Nasteviča Drukāt
Kur tie vīri
Kategorija: Rotaļas
Teicējs: Gūlberga
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: A.Krūmiņš Drukāt
Labdien tu, smukā meitiņ
Kategorija: Rotaļas
Teicējs: Cecīlija Megne
Pierakstīšanas vieta: Gudeniekos
Pierakstītājs: D.Nasteviča Drukāt