Notis

Nu tas lācis apgāzts, kā būtu teikusi mana omamma. Ļoti daudzus gadus atpakaļ sāku vākt vienkopus vienā konkrētā teritorijā – suitos pierakstītās dziesmas un tekstus, lai Alsungas Suitu sievām būtu ko dziedāt un dziedāt. Gan jau nopublicētās, gan folkloras krātuvē glabātās, gan pašas pierakstītās. Un ne tikai dziesmas. Arī dančus, instrumentālos meldiņus, rotaļas un vēl daudz, daudz materiālu, kas saistījās ar šo novadu.

Nav pierādāms, ka kāds no meldiņiem būtu arī suitos sacerēts. Tikai dziedot un godā turot materiāls ir saglabājies. Šajā pasaulē neviena tautas dziesma nevienam nepieder. Citur jau izsenis aizmirstas, daudzas no šīm šai pusē vēl dzied. Un tieši tāpēc arī suiti tās sauc par savējām. Daudz līdzīgu ir arī citviet Latvijā, tāpēc unikālas ir nevis dziesmas un ziņģes, bet gan tas, ka tik ilgi un daudz dziedātas.

Apkopotais materiāls noderēs gan dziedātājiem, gan ansambļiem, gan pētniekiem. Ja Dievs dos, kādubrīd tās arī šajā lapā skanēs.

Dzied nu!

Dace Nasteviča

Šī mājas lapas sadaļa tapusi EST-LAT programmas pārrobežu sadarbības projekta "Supporting the Renaissance of Seto and Suiti Ethnic Cultures" ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Latvijas valsts un Alsungas novada domes finansiālu atbalstu.  Šeit ir pavisam atrodamas 1146 nošu lapas ar suitu kopienā pierakstītu muzikālo materiālu.  Šī unikālā krātuve tagad ir arī Jūsu rīcībā.  Veiksmi nošu meklējumos!
 

Lustīga dzīvošan
Kategorija: Rotaļas
Teicējs: Made Veckāja
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: A.Krūmiņš Drukāt
Mežkunga preilene
Kategorija: Rotaļas
Teicējs: Anna Brūdere
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: A.Krūmiņš Drukāt
Mēs ejam, mēs ejam
Kategorija: Rotaļas
Teicējs: Anna Brūdere
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: A.Krūmiņš Drukāt
Mēs ejam, mēs ejam
Kategorija: Rotaļas
Teicējs: Tekla Ostrovska
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: A.Salaks Drukāt
Mēs ejam, mēs ejam
Kategorija: Rotaļas
Teicējs: Ilga Leimane
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: D.Nasteviča Drukāt
Mēs ejam caur
Kategorija: Rotaļas
Teicējs: Anna Brūdere
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: A.Krūmiņš Drukāt
Puķu lauks
Kategorija: Rotaļas
Teicējs: Veronika Porziņģe
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: D.Nasteviča Drukāt
Rikšiem bērīti es palaidu
Kategorija: Rotaļas
Teicējs: Veronika Porziņģe
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: A.Krūmiņš Drukāt
Sargies, balta ajutiņa
Kategorija: Rotaļas
Teicējs: Elizabete Bulle
Pierakstīšanas vieta: Basos
Pierakstītājs: A.Krūmiņš Drukāt
Sargies, balta ajutiņa
Kategorija: Rotaļas
Teicējs: Anna Brūdere
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: A.Krūmiņš Drukāt
Skaisti dzieda lakstīgala
Kategorija: Rotaļas
Teicējs: Katrīna Ļipinska
Pierakstīšanas vieta: Alsunga
Pierakstītājs: A.Krūmiņš Drukāt
Skroders sēž uz aku
Kategorija: Rotaļas
Teicējs: Gudenieku suiti
Pierakstīšanas vieta: Gudeniekos
Pierakstītājs: D.Nasteviča Drukāt