Alsungas novads

 

Platība:  191 km2

Iedzīvotāji:  1688

Alsungas novada dome

Domes priekšsēdētāja:  Daiga Kalniņa

Adrese:  Pils ielā 1, Alsunga, Alsungas novads LV-3306

Telefons:  63351342

E-pasts:  dome@alsunga.lv

Mājas lapa:  www.alsunga.lv