Izdrukāts no: http://www.suitunovads.lv/lv/pasvaldibas/gudenieku_pagasts/

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts

PlatÄ«ba: 112 km2

IedzÄ«votāji: 650 

Gudenieku pagasta pārvalde

Pagasta pārvaldes vadītāja: Daina Bērende

Adrese: "Pagastmāja", Gudenieki, Gudenieku pagasts, KuldÄ«gas novads LV-3312

Telefons: 63352117; 63352171


E-pasts: gudenieki@kuldiga.lv

Mājas lapa:  www.gudenieki.lv