Ventspils novada Jūrkalnes pagasts

 

Platība: 99,6 km2

Iedzīvotāji: 390 

Jūrkalnes pagasta pārvalde

Pagasta pārvaldes vadītājs: Guntars Reķis

Adrese: "Krasti", Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads LV-3626

Telefons: 63697131

E-pasts: jurkalne@inbox.lv

Mājas lapa:  www.jurkalne.lv