Izdrukāts no: http://www.suitunovads.lv/lv/pasvaldibas/jurkalnes_pagasts/

Ventspils novada JÅ«rkalnes pagasts

PlatÄ«ba: 99,6 km2

IedzÄ«votāji: 390 

Jūrkalnes pagasta pārvalde

Pagasta pārvaldes vadītājs: Guntars Reķis

Adrese: "Krasti", JÅ«rkalnes pagasts, Ventspils novads LV-3626

Telefons: 63697131

E-pasts: jurkalne@inbox.lv

Mājas lapa:  www.jurkalne.lv