Izdrukāts no: http://www.suitunovads.lv/lv/simbolika//

Suitu simboli

Suitiem agrākos laikos nebija nekādas visus suitus vienojošas simbolikas, ja par tādu neuzskata dažādus tautas tērpa elementus.  Sava oficiāli apstiprināta simbolika  ir gan Alsungas, gan JÅ«rkalnes pagastiem kā administratÄ«vām vienÄ«bām.  Tomēr suitiem kā cilvēku kopumam tādas nebija.  VajadzÄ«ba pēc vienojošiem simboliem radās 2007. gada sākumā, kad kļuva skaidrs, ka Novadu reformas gaitā var notikt Suitu vēsturisko teritoriju sadalÄ«šana un iekļaušana dažādos lielākos novados.  Tad arÄ« tika uzsākts darbs pie karoga skiču izstrādes un apspriešanas.  Suitu karoga gala versija tika apstiprināta biedrÄ«bas "Suitu novads" otrajā valdes sēdē 2007. gada 25. augustā. 

Karoga pamatu veido Kurzemes hercogistes BÄ«ronu perioda  sakanbaltais karogs.  Tas ir simboliski, jo kopš 1561. gada vēsturiskā Suitu novada teritorija bija iekļauta Kurzemes hercogistē un laikā no 1738. lÄ«dz 1795. gadam tā bija hercogu Ernesta Johana BÄ«rona un Pētera BÄ«rona privātÄ«pašums.  Tieši pateicoties šim faktam tālākajā Krievijas impērijas laikā novads piederēja Krievijas valstij un zemniekiem te bija daudz lielāka brÄ«vÄ«ba, nekā muižnieku privātÄ«pašumā esošajos apvidos.  Dažreiz ar to tiek izskaidrota suitu tiešÄ valoda un tādas rakstura Ä«pašÄ«bas kā individuālisms un stÅ«rgalvÄ«ba.

Tā kā suitu izcelšanās un sava Ä«pašÄ identitāte gandrÄ«z 400 gadu garumā ir pastāvējusi, pateicoties katoļu baznÄ«cai, karoga fons tika papildināts ar novada vecākās baznÄ«cas - Alsungas Sv. MiÄ·eļa katoļu baznÄ«cas - torņa veco krustu pelēkā krāsā ar melnu apmali.  PrecÄ«zs šÄ« krusta izgatavošanas gads nav zināms, tomēr nav šaubu, ka tas ir senākais krusts Suitu novadā.

Suitu karoga krāsas - sarkans, balts, pelēks - labi sasaucas arÄ« ar Šverinu dzimtas Ä£erboņa krāsām, kuras ir  sarkans un sudrabs.  Viss senais Suitu novads laikā no 1574. lÄ«dz 1738. gadam atradās Šverinu dzimtas Ä«pašumā. Tieši pateicoties Šveriniem, te tika ieviesta katoļu baznÄ«ca, kas vēlāk kļuva par visas suitu kopienas identitātes pamatu. 

Karogs publiski pirmo reizi tika izmantots piketā pie Ministru kabineta ēkas RÄ«gā 2007. gada 4. septembrÄ«.    Tā paša gada 30. septembrÄ« viņa ekselence, Romas katoļu baznÄ«cas Liepājas un Kurzemes bÄ«skaps Vilhelms Lapelis Alsungas baznÄ«cā veica pirmā suitu karoga iesvētÄ«šanu.  

2017.gada nogalē, aptaujājot suitu viedokli, tika izstrādāts vienots logo Suitu kultūrtelpai. Tajā ietverta suitos bieži sastopamā jumja zīme, kas simbolizē auglību un dzīvības sākumu. Jumis ietver suitos raksturīgākās villaines - trakās drānas - rakstu.